График

Първа група (4-6 годишни) 13:45 – 15:15

Втора група (7-8 годишни) 15:30 – 17:15